ประวัติกีฬาฟุตบอล


ฟุตบอล (Football) หรือซอคเก้อร์ (Soccer) เป็นกีฬาที่มีผู้สนใจที่จะชมการแข่งขันและเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก ชนชาติใดเป็นผู้กำเนิดกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริงนั้นไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่ละชนชาติต่างยืนยันว่าเกิดจากประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "ซูเลอ" (Soule) หรือจิโอโค เดล คาซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน ทั้งสองประเทศอาจจะถกเถียงกันว่ากีฬาฟุตบอลถือกำเนิดจากประเทศของตน อันเป็นการหาข้อยุติไม่ได้ เพราะขาดหลักฐานยืนยันอย่างแท้จริง ดังนั้น ประวัติของกีฬาฟุตบอลที่มีหลักฐานที่แท้จริงสามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการเล่นที่มีกติกาการแข่งขันที่แน่นอน คือประเทศอังกฤษเพราะประเทศอังกฤษตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2431

วิวัฒนาการ ด้านฟุตบอลจะเป็นไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ตลอดมา ต้นกำเนิดกีฬาตะวันออกไกลจะได้รับอิทธิพลมาจากสงครามครั้งสำคัญๆ เช่น สงครามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้นำเอา "แกลโล-โรมัน" (Gello-Roman) พร้อมกีฬาต่างๆเข้ามาสู่เมืองกอล(Gaul)อันเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอล ในอนาคต และการเล่นฮาร์ปาสตัม (Harpastum) ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นกีฬาซูเลอ

วิวัฒนาการของฟุตบอล

ภาคตะวันออกไกล
ขงจื้อได้กล่าวไว้ในหนังสือ"กังฟู"เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่ ใช้เท้าและศีรษะในสมัยจักรพรรดิ์ เซิงติ (Emperor Cneng Ti) (ปี 32 ก่อนคริสตกาล) มีการเล่นกีฬาที่คล้ายกับฟุตบอลซึ่งเรียกว่า"ซือ-ซู" (Tsu-Chu) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกหนังด้วยเท้า กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งนักประพันธ์และนักประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นได้ยกย่องผู้เล่นที่มีชื่อ เสียงให้เป็นวีรบุรุษของชาติ และในสมัยเดียวกันได้มีการเล่นคล้ายฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ภาคตะวันออกกลาง

ในกรุงโรมความเจริญของตะวันออกไกลได้แผ่ขยายถึงตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งจากอิทธิพลของสงครามโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช การเล่นกีฬาชนิดหนึ่งเรียกว่า ฮาร์ปาสตัม เป็นกีฬาที่นิยมของชาวโรมันและชาวกรีกโบราณวิธีการเล่นคือ มีประตูคนละข้าง แล้วเตะลูกบอลไปยังจุดหมายที่ต้องการ เช่น จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง การเล่นจะเป็นการเตะ หรือการขว้างไปข้างหน้าฮาร์ปาสตัม หมายถึงการเหวี่ยงไปข้างหน้า การเล่นกีฬาฮาร์ปาสตัมในกรุงโรมดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดของกีฬาซึ่งมีการ เล่นในสมัยกลาง

ในการเล่นฮาร์ปาสตัมขนาดของสนามจะเล็กกว่าสนามกีฬาซูเลอแต่จุดประสงค์ของ กีฬาทั้งสองคือ การนำลูกบอล ไปยังแดนของตน แต่เนื่องจากมีเสียงอึกทึกโครมครามจากการวิ่งแย่งลูกบอลซึ่งอาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุได้มากมายอันเป็นข้อห้ามของพระเจ้าจึงมีพระบรมราชโองการในนามของ พระเจ้าแผ่นดินห้ามเล่นกีฬาดังกล่าวในเมือง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามซึ่งออกในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.1892 ขอให้เล่นยิงธนูในวันฉลองต่าง ๆ แทนการเล่นเกมฟุตบอล
ในโอกาสต่อมากีฬาฟุตบอลได้จัดให้มีการแข่งขันกันอีกครั้ง ซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมต่างๆ ที่อยู่ห่างกันประมาณ 3-4 ไมล์ ( 5-6.5 กิโลเมตร)
ในปีพ.ศ.2344 กีฬาชนิดนี้ได้ขัดเกลาให้ดีขึ้นมีการกำหนดจำนวนผู้เล่นให้เท่ากันในแต่ละ ข้าง ขนาดของสนามอยู่ในระหว่าง 80100หลา(7391เมตร) และมีประตูทั้งสองข้างที่ริมสุดของสนามซึ่งทำด้วยไม้ 2 อัน ห่างกัน 2-3 ฟุต

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คำสั่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ERGE คือ โพรโทรคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการแจกจ่าย
2.Router คือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายโดยลักษณะพิเศษของ Router สามารถค้นหาข้อมูลได้เอง
3.3G คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สามหรือมาตรฐาน IMT-2000 ขึ้น นิยามสั้นๆเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
4.ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Ai คือ ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งไม่มีชีวิต
5.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ตัวอย่าง คือ ตู้ATM , คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ , วิทยุ , ทีวี
6.อธิบายคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
7.สวิทย์ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำหน้าที่เหมือนสะพานไฟ
8.IP Address คือ ความสำคัญในการเชื่อมต่อ Network หมายเลข IP ของแต่ละเครื่องบนเครือข่าย
9.ไฟล์วอร์ คือ ในความหมายของการก่อสร้างกำแพงไว้ป้องกันไฟให้ลุกขึ้น
10.การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการแปรสารในรูปแบบอย่างง่าย จากบุคลากรหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
11.ไมโครเวฟ คือ คลื่นความถี่วิทยุชนิดหนึ่ง
12.ข้อมูลกับสารสนเทศเมือนกันอย่างไร คือ ไม่เหมือน ข้อมูลคือข้อมูลดิบ สารสนเทศคือข้อมูลที่นำไปประมวลปลเรียบร้อยแล้ว
13.ระบบเครือข่ายมีกี่ประเภท คือ 3 ประเภท 1.Lan 2.Man 3.Wan
14.เว็บเพจกับโฮมเพจแตกต่างกันอย่างไร คือ เว็บเพจคือเว็บเพจหน้าแรก โฮมเพจคือหน้าแต่ละหน้า
15.ยกตัวอย่างโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใช้เปิด Internet คือ 1.File Fox 2.Internet exprorer 3.google
16.โทจัน Hot หมายถึง โปรแกรมไวรัสที่ต้องการบุกรุกข้อมูล
17.มัลติทัสดิ้ง หมายถึง เป็นการต่อยอดจากหน้าจอสัมผัสทั่วไป
18.อัลกอริทึม คือ ลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
19.ไวเร็ด คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
20.Potocal คือ ขั้นตอนติดต่อสื่อสาร
21.ทำไมถึงต้องมีระบบ password เพราะป้องกันขโมยข้อมูล , ป้องกันการทำลายข้อมูล
22.ระบบปฏิบัติการ open soft คือ การไปเอาข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
23.ไดเอ็นเสิร์ฟเวอร์ คือ เครื่องคอมฯที่มีการส่งข้อมูล Server ให้เครื่อง Server
24.Web บอร์ด 1 แชท คือ การแสดความคิดจากกระทู้ที่สร้างขึ้นมา
25.สัญญาณ คือ เป็นตัวเชื่อมในการรับส่งข้อมูล
26.Internet แตกต่างจาก Intarnet อย่างไร คือ Internet เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ส่วน Intarnet คือ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
27.การเชื่อมต่อแบบ Ring กับ Bus คือ Ring การเชื่อมต่อแบบวงแหวน ส่วน Bus การต่อแบบดาว28.gotoknow มีประโยชน์อย่างไร คือ มีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิด
29.ระบบป้องกันที่ดีคือ ป้องกันระบบคอมฯของเรา และป้องกันการเข้ามาของคน สามารถป้องกันไวรัสได้
30.Gprs คือ เทคโนโลยีที่พัฒนาเครือข่ายไปอย่างรวดเร็ว

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

ก่อนเปิดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอล วีลีก ที่กำลังจะมาถึงนี้เรามารู้กฏ-กติกาคร่าวๆ ก่อนก็แล้วกันนะครับ

ก่อนเปิดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอล วีลีก ที่กำลังจะมาถึงนี้เรามารู้กฏ-กติกาคร่าวๆ ก่อนก็แล้วกันนะครับ

รวมกฎ กติการและพื้นฐานการเล่นฟุตบอล ของหนังสือ สกายบุ๊ก ในกติการข้อที่ 12 ฟาวล์และการระเมิดกติกา ดังนี้(คัดตาม นส.ทุกคำ)
โทษโดยตรง การลงโทษด้วยการให้ฟรีคิกโดยตรงจะเกิดขึ้นในการที่ทำฟาวล์ตามกติการทั้ง 6 รายการที่

ผู้ตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่าใช้ความรุนแรง ทำด้วยความตั้งใจ และขาดความยั้งคิด


1. เตะหรือพยายามเตะร่ายกายคู่แข่งขัน
2. ดึงหรือพยายามดึงคู่แข่งขัน
3. กระโดดเข้าใส่คู่แข่งขัน
4. ชาร์จคู่แข่งขัน
5. ผลักคู่แข่งขัน
6. ยิงบอลอัดคู่แข่งขัน
การลงโทษโดยตรงจะเกิดขึ้นได้อีกถ้ามีการฟาวล์ใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้
7. ปะทะคู่แข่งขันเพื่อให้ได้บอลมาครอบครอง โดยเข้าปะทะก่อนที่จะได้บอล
8. กอดคู่แข่งขัน
9. ถ่มน้ำลายใส่คู่แข่งขัน
10. เจตนา ใช้แขนเล่นบอล
การตั้งบอลเพื่อเตะโทษทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจะเกิดขึ้น ณ บริเวณจุดที่มีการฟาวล์เกิดขึ้น

โทษโดยอ้อม เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นและผู้รักษาประตูทำฟาวล์ในเขตประตู โดยมีลักษณะการฟาวล์ดังต่อไปนี้

โทษโดยอ้อม เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นและผู้รักษาประตูทำฟาวล์ในเขตประตู โดยมีลักษณะการฟาวล์ดังต่อไปนี้

1. ผู้รักษาประตูสัมผัสบอลครั้งที่สองหลังจากปล่อยบอลจากมือไปแล้ว
2. สัมผัสบอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากปล่อยบอลให้เพื่อนร่วมทีมแล้วเพื่อนส่งคืนกลับมา
3. สัมผัสบอลจาการทุมคืนโดยเพื่อนร่วมทีม
4. ถ่วงเวลา
5. ผู้เล่น แสดงท่าทางอันตราย ในการเล่น
6. ขวางการเล่นของคู่แข่งขัน
7. ขวางผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยบอลหรือเริ่มเกม
8. ทำฟาวล์(ตามข้ออื่นๆ)หลังผู้ตัดสินเป่าหยุดเกม

การคาดโทษด้วยใบเหลือง มี 7 รูปแบบดังนี้

การคาดโทษด้วยใบเหลือง มี 7 รูปแบบดังนี้

1. ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
2. ไม่ยอมรับคำตัดสินทั้งวาจาและท่าทาง
3. พยายามละเมิดกติกาการแข่งขัน
4. หน่วงเหนี่ยวการเล่นเกมใหม่
5. อยู่ในระยะที่ต่ำกว่า 10 หลา เมื่อมีการเตะมุมและเตะกินปล่าว
6. เข้าสนามแข่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
7. พยายามออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต

การคาดโทษด้วยใบแดง มี 7 รูปแบบดังนี้

การคาดโทษด้วยใบแดง มี 7 รูปแบบดังนี้

1. ทำฟาวล์อย่างรุนแรง
2. ผิดระเบียบวินัยนักเตะอย่างรุนแรง
3. ถ่มน้ำลายใส่ร่างกายคู่แข่งขันหรือว่าคนอื่นๆ
4. เจตนาใช้แขนปัดบอล กรณีที่คู่แข่งขันส่งบอลข้ามเส้นประตู เช่นเดียวกับผู้รักษาประตูที่ใช้แขนปัดบอลนอกเขตประตูของตัวเอง
5. ขัดขวางการเข้าไปทำประตูของคู่แข่งขัน หรือในจังหวะที่มีการยิงจุดโทษ
6. ใช้ภาษาที่หยาบคาย ด่าคู่แข่งขัน เพื่อนร่วมทีมหรือผู้ตัดสิน
7. ถูกคาดโทษด้วยใบเหลืองมาก่อนแล้ว 1 ใบ